Kategorier
Stamspolning

Stamspolning i Stockholm förebygger problem

Regelbunden stamspolning i både nyare och äldre fastigheter i Stockholm vårdar rören vilket innebär att man förebygger problem som stopp och översvämning.

Rörstammar utsätts för hög belastning, särskilt i flerbostadshus. Ibland spolas det dessutom ner föremål och vätskor som inte hör hemma i avloppet vilket kan orsaka skador på rörsystemet. Den vanligaste orsaken till stopp eller förslitningar av avloppsrör är att det blivit avlagringar av fett eller olja på insidan av rören. Dessa avlagringar gör sedan att hår och smuts kan fastna vilket leder till stopp.

Det bästa sättet att sköta rörstammar är naturligtvis att inte spola ner fett och annat som kan skada, men det får ändå räknas som normalt att det hamnar i rören. Därför behöver man rengöra rörstammarna regelbundet. Rengöringen görs med det som kallas stamspolning vilket innebär att rörens insida spolas med hett vatten under högt tryck. Åtgärden bör utföras av kunniga hantverkare eftersom man annars kan riskera att skada rören.

Professionell stamspolning är en smidig åtgärd

Stamspolning är en förebyggande åtgärd som helst bör utföras regelbundet med 3–5 års mellanrum. Åtgärden går snabbt att utföra, varje lägenhet i ett flerfamiljshus tar cirka 30 minuter och det smutsar inte ner eller lämnar några andra spår efter sig. Det enda som krävs är att man får tillgång till alla lägenheter, källare och vind medan arbetet pågår. Därför är det bra om åtgärden meddelas hyresgästerna i god tid innan arbetet med stamspolning påbörjas.

Man inleder alltid arbetet i källaren där den så kallade uppsamlingsledningen finns och spolar hela vägen till huvudledningen utanför fastigheten. Därefter övergår man till de enskilda lägenheterna och arbetar uppåt i huset. När arbetet med lägenheterna är klart övergår man till den så kallade avluftningen som oftast finns på fastighetens vind. Avluftningen spolas sedan igenom hela vägen ner till källaren där arbetet inleddes.