Kategorier
Dränering

Dränering i Eskilstuna löser fuktproblem

Om du bor i ett äldre hus, har du kanske vant dig vid att din källare har en muggen lukt. Gör inte det utan anlita en firma som utför dränering i Eskilstuna. 

Det finns ingen anledning att låta fukt ta över i en källare. Fukt kan leda till att mögel bildas och det kan få allvarliga konsekvenser för liv och hälsa. Dessutom kommer naturligtvis ditt hus att skadas, vilket får ekonomiska konsekvenser. 

Vi har en märklig tendens att acceptera källarlukt. Kanhända beror det på att jordkällare en gång i tiden var en förvaringsplats där det fick lukta. Idag beror källarlukt i de flesta fall på att ett hus dränerats bristfälligt eller helt felaktigt. I villor som byggdes vid mitten av 1900-talet tätades vanligtvis källarväggarna med tjära för att förhindra fuktintrång. Ett sådant tätskikt kan förr eller senare gnagas sönder av stenar och annan bråte.

Den som misstänker att ett hus har fuktproblem ska anlita ett företag med besiktningsmän som har stor erfarenhet av var fukt kan tränga in. De använder också instrument för att göra fuktmätning. Och naturligtvis kan en besiktningsman lämna förslag till lämpliga åtgärder. 

Dränering i Eskilstuna – undersökning och åtgärder

De senaste åren har vädret blivit alltmer lynnigt med häftiga stormar och skyfall, vilket lett till översvämning av bland annat källare. Du bor sedan länge i ett hus i utkanten av Eskilstuna och vädrets makter har inte skonat ditt hus. Några översvämningar har inte drabbat villan men det finns tydliga tecken på fukt i källaren. 

För att mota “Olle i grind” tar du kontakt med ett företag som sysslar med dränering i Eskilstuna. Firman börjar med att lokalisera eventuella fuktproblem och dess orsaker. “I dina källarväggar finns lite väl mycket fukt och det bästa du kan göra är att gräva runt huset och sätta dräneringsmattor på utsidan”, säger en besiktningsmannen. 

Du får en offert från firman som du accepterar. När källarväggarna är frigjorda monterar de dräneringsmattor med kanaler på dem. Fukten kan då rinna ner till de dräneringsrör som ligger en bit från husgrunden. Dräneringsrören i tegel byts också till förmån för PVC-rör.