Kategorier
VVS

Ventilation i Stockholm – bra inomhusklimat

Om du vill ha ren och frisk luft och samtidigt spara pengar, kan du välja ett FTX-system. Kontakta ett företag som sysslar med ventilation i Stockholm.

Det kan verka självklart att luften i ditt hus ska vara fräsch och inte ge upphov till allergier och andra risker för hälsan. Men hur vet du att den luft du andas in är tillräckligt ren? En förutsättning är att du har ett balanserat system för ventilation, vilket innebär att luften måste bytas löpande. Samtidigt är det givetvis en fördel om tilluften filtreras från skadliga ämnen.

Ett ventilationssystem får inte “kosta skjortan”. Att värma upp en bostad kräver energi och energikostnaderna är idag oftast höga och oförutsägbara. Den energi vi använder ska heller inte gå till spillo i onödan. Med ett FTX-system värms tilluften upp via en värmeväxlare, där energin i frånluften överförs till inkommande luft. Luftflödet styrs med hjälp av fläktar.

Ventilation i Stockholm – problem med radon

Vid mitten av 1950-talet byggdes många enfamiljshus med hjälp av så kallad blåbetong. Lättbetong av den typen avger radon, men radon kan också komma från marken. Radon är en gas som kan orsaka lungcancer om halterna i bostaden konstant är för höga. För att säkerställa att halterna understiger gränsvärdena krävs att ventilationssystemet är under kontroll och att inomhusluften ständigt byts ut. 

Den som står inför ett köp eller som redan köpt ett äldre hus bör anlita ett företag som sysslar med ventilation i Stockholm och som känner till problematiken med radon. Halter av radon kan mätas på ett enkelt sätt. Radonmätning ska genomföras under eldningssäsongen och pågå i minst två månader. Ett bra sätt att reducera riskerna med radon är att installera ett FTX-system. Farliga ämnen i luften kommer att hållas på acceptabel nivå och dessutom kommer systemet med värmeväxling att reducera kostnaderna för uppvärmning.