Kategorier
Relining

Relining är en slags avloppsrenovering som utförs i Stockholm

Det finns ett stort behov av relining i Stockholm då staden har många gamla ledningar som ska klara av stadens avlopp. De flesta rör har varit med ett tag.

Stockholm är fullt av gamla avloppsrör som börjat se sina bästa dagar. Som tur är kan man använda sig av relining. Det är en metod som går ut på att man sätter in ett plastliknande material inuti rören. Då behöver man inte gräva upp hela tomten för att klara av att renovera avloppsrören.

Det finns tre vägar att lägga ett plastliknande rör inuti ett gammalt befintligt rör. Dels kan man använda sig av sprutmetoden och dels kan man ta till en teknik som kallas strumpmetoden. Det finns även ytterligare en som kallas för borstmetoden.

Sprutmetoden går ut på att man sprutar in en plastliknande vätska inuti rören och på så sätt tätar fogarna. En strumpa med epoxi vrängs in i rören när det gäller strumpmetoden. Borstmetoden är en roterande del som trycker ut det plastliknande materialet mot rörets insida.

Relining av företag med god renommé ger trygghet i Stockholm

Det finns flera företag som utför relining i Stockholm. Några av dessa kommer du säkert att fatta tycke för. Att anlita någon som man kommer bra överens med samtidigt som man vet att företaget är högst trovärdigt, personalen mycket effektiv och kunnig, det ger en viss trygghet.

När det gäller arbeten som är stora och omfattande har det viss betydelse om man kan vara säker på att det kommer genomföras ordentligt. Det blir även mer och mer vanligt att man tar in besiktningsmän. Det verkar behövas fler och fler varför en utbildning i branschen verkar nödvändig.

Det är ett relativt nytt område och så långt som man kan se är det alltså tre varianter att välja på vid en relining. Av dessa tre tekniker som finns att tillgå är en av dem den klart bästa. Även om de alla fungerar tillfredsställande och en del riktigt bra är det nog så att strumpmetoden är den som är den lite mer hållbara av dem alla.