Kategorier
Bygg

Stabilitet vid husbygget med pålning

All mark är inte skapad lika. Somligt är berg medan annat är skiffer och ytterligare annan är mest lera. För stabilitet och säkerhet måste huset säkras och det sker bäst genom pålning.

Att bygga är inte så enkelt som somliga tror och hoppas. Förutom alla kunskaper man behöver ha om konstruktion och arkitektur behöver man dessutom vara geolog, minst. Utan kunskaper om hur olika typer av mark beter sig och vilka egenskaper de har är man dömd att misslyckas. Ingen vill ha en ostadig byggnad.

Om man har en bit mark för byggnation och den är för lös finns det två alternativ. Det ena är att man lägger projektet på is och hittar ett annat ställe. Det andra är att man stabiliserar det hela genom pålning. De allra flesta väljer pålning av olika slag.

Pålning gör byggen möjliga

Pålning innebär att man använder pålar, av cement eller av stål, för att säkra och förankra byggnaden. Man borrar helt enkelt ner till stabilare jordlager eller ner till berggrund. Med pålar står byggnaden stadigt och man kan använda den tänkta platsen för byggnader. Pålning används till både små och stora byggnader och även till vägar och järnvägar och broar.

Har du inte möjlighet att själv utföra en säker pålning finns alla möjligheter att överlåta arbetet till en kompetent underleverantör. En erfaren firma som sysslar med pålning kan både räkna ut vilken av flera metoder som passar bäst i ditt fall och sedan utföra själv arbetet. Tryggt, säkert och enkelt.

Kategorier
Bygg

Det finns många tillfällen då det är läge att kontakta en låssmed i Göteborg

Vill du kontakta en låssmed i Göteborg ska du veta att de kan göra det mesta för dig när det gäller lås och säkerhetsanordningar på dörrar och fönster. Och självklart om du låst dig ute.

När du står där med de obefintliga nycklarna i din hand och undrar vart i hela friden de har tagit vägen är du nog glad om du vet hur du ska kontakta en låssmed i Göteborg. Det finns nog inte så många saker som kan mäta sig med att vara utelåst när det gäller irritation och frustration. Du vet inte var nycklarna är och trots att du vänt ut och in på alla väskor och vrängt fickorna på alla kläder så är och förblir nycklarna borta. Det är då du ska kontakta en låssmed i Göteborg.

En låssmed hjälper dig snabbare än blixten

För att du ska kunna få en riktigt bra start i en eländig situation är det bäst om du kan kontakta en låssmed i Göteborg. Då får du snabbt den hjälpen du behöver och slipper sitta och hänga läpp över vad som hänt. Inte heller behöver du sitta i svalen och frysa utan att kunna komma in i ditt hus eller din bostad. Man skulle kunna säga att en låssmed är som människans bästa vän när hon är i stor nöd. På ett litet ögonblick är alla dina problem lösta och du kan gå in i ditt hem och sova gott.

Kategorier
Bygg

Kontakta en arkitekt i Stockholm för både nybyggnad och ombyggnad

Många tror att en arkitekt i Stockholm ritar samt designar nya hus och byggnader dagarna i ända. Det är tur att fler och fler upptäcker att arkitekter har fler strängar på sin lyra än så.

Står man inför tankarna på att bygga en ny byggnad är det många som kontaktar en arkitekt. Många gånger är det bra att kontakta en arkitekt för att få hjälp med byggnadstekniska lösningar. Att vara arkitekt är att få vara med och sätta ett avtryck på en byggnad. Historiskt sett finns det många kända arkitekter som skapat iögonfallande byggnader.

Det är lätt att rabbla kända arkitekter som Nicodemus Tessin eller den idag aktive arkitekten Gert Wingårdh. Det är ibland kluriga lösningar som lockar arkitekter mer än utmärkande byggnader. Som ägare av en befintlig byggnad kanske man funderar på om det verkligen är intressant för en arkitekt.

Arkitekter finns till för både ny- och ombyggnation

Självklart är befintliga byggnader av intresse, speciellt om man tänkt att göra om den invändigt. Då ska man definitivt vända sig till ett arkitektkontor och få råd och hjälp. Det är sällan gemene man har koll på kunskap inom det byggnadstekniska vid en ombyggnation. Risken att man river bärande balkar och väggar är överhängande om man inte tänker efter.

Arkitekten kan även ge tips och förslag på lösningar som man inte alltid reflekterat över. Att se saker ur nya perspektiv är en viktig kunskap för arkitekter. Nya perspektiv ger nya infallsvinklar och tankar för ombyggnationen som skall ske.

Kategorier
Bygg

Det är inte ofta du behöver en lyftkrok i vardagen

En lyftkrok är något som sällan används i vardagen hos gemene man. Det är en finurlig anordning som är lämpad för tyngre saker och används därför mest inom industrin. Varje dag hela året om.

När och var du kan ha behov av en lyftkrok beror nog i första hand på vilket jobb du har. Som sömmerska eller skräddare är det inte troligt att du behöver en. Jobbar du däremot i en maskinhall eller bygger stora konstruktioner där det ska lyftas tungt kommer du säkert i kontakt med en lyftkran på det ena eller andra viset. Och tur är väl det. Ska det lyftas tungt behövs det absolut teknisk hjälp om du som människa ska hålla ihop och för att din kropp inte ska gå sönder. Kroppen kommer med all sannolikhet ändå värka av ålder eller alltför tunga lyft som du gjort av en eller annan anledning.

En lyftkrok är guld värd för en som jobbar inom industrin

Varje gång du använder en lyftkrok kan du tacka din lyckliga stjärna att någon smart typ kom på den goda idén att uppfinna en sådan. När du använder en lyftkrok sparar du inte bara på din egen kropp. Det kommer troligtvis att underlätta lika mycket för de andra i ditt team. Med en lyftkrok går det att lyfta stora kranar och flytta runt besvärliga maskiner utan att någon bryter både rygg och nacke på köpet. Det finns så mycket gott som kommer ut av att du kan använda tekniska hjälpmedel i arbetet.

Kategorier
Bygg

Be om lov för rivning i Göteborg

Äger du ett hus som du vill riva, får du inte göra detta hur som helst. Först måste du ansöka hos kommunen om rivningslov, och sedan finns det regler för ordningen i hur man gör själva jobbet.

Många av reglerna och procedurerna för rivning i Göteborg handlar om hänsyn till miljön. När man har ansökt om rivningslov gör man en kontrollplan. Sedan måste man ta hand om allt i byggnaden som kan vara miljöfarligt avfall, som asbest och liknande. Övrigt byggavfall ska i mesta möjliga mån återvinnas, och då delar man upp materialet i olika fraktioner. Man har till exempel isoleringsmaterial för sig, elektrisk utrustning för sig och metall för sig.

Anlita en rivningsfirma för hela jobbet

Allt detta görs av en rivningsfirma, som har kompetens och maskiner för att göra jobbet på ett säkert sätt. När man har skickat iväg allt byggavfall har man bara stommen på huset kvar. Man tar bort den med hjälp av en grävmaskin, och så är rivningen klar. Sedan ska man snygga upp platsen efter sig och skriva rapport som anger vilket byggavfall man har fraktat bort och var man har lämnat det någonstans.

Miljöfrågor och säkerhetstänk är det viktigaste, och att man är aktsam om människor, så att ingen kommer till skada. Barn får inte vara där och leka, och där får inte finnas farliga material. Kommunen är i högsta grad inblandad, och rivningar är inget som man får göra lättvindigt som privatperson, utan allt måste ske enligt gällande bestämmelser. Läs mer om rivning på denna sajt: rivninggöteborg.nu

Kategorier
Bygg

Bygg ditt nya attefallshus i Stockholm

Har man en tomt och inte så mycket pengar kan man med fördel bygga sig ett attefallshus. På så sätt kan man ha någonstans att bo medan man löser sina penningfrågor och bygger ett riktigt hus.

Det är kanske många som tror att det bara är att smälla upp ett attefallshus på tomten, men så är det inte. Det måste först stå ett hus på tomten om du ska kunna bygga ett attefallshus utan att fråga om bygglov. Har du bara en tomt och vill sätta upp ett attefallshus räknas det som ditt ordinarie hus och då föranleder det vissa aktiviteter i form av att du lämnar in papper och ansöker om bygglov. Har du bygglov eller om det redan står ett hus på din tomt kommer det i vilket fall att kosta en hel del att sätta upp ditt attefallshus i Stockholm.

Ett attefallshus kan ge dig många fördelar

Om du behover en extra boyta, ett rum för gäster eller varför inte ett tonårsboende, så är ett attefallshus verkligen en bra lösning. På så sätt löser du alla dina problem med trångboddhet eller att behöva ha långväga gäster eller tjocka släkten alldeles inpå dig hela tiden. Det kan vara roligt med besök men inte alltid att ha dem runt sig hela tiden. Ett visst mått av privatliv är ändå skönt, även om du fullkomligt älskar de som har den goda smaken att hälsa på dig då och då. Med ett attefallshus kanske relationen med vänner och bekanta håller längre. Läs mer om attefallshus på denna sajt: attefallshusstockholm.nu

Kategorier
Bygg

Byggställningar i Stockholm står stadigt

Förutsättningen för att man ska kunna bygga nytt eller renovera fasader och tak på en fastighet är att man har tillgång till och kan få hjälp med att montera säkra byggställningar i Stockholm

Det är som att bygga med mekano när man ser hur det kommer ett lass med ställningar som lastas av. Efter några timmar är de resta och står stabilt på marken. Det är en ansvarsfullt uppdrag att resa en ställning. Många sätter hela sin tillit till att de kommer att stå stabilt.

Det är inte bara själva monteringen som är viktig. En byggställning i Stockholm är av högsta kvalitet och det gör naturligtvis också att de blir säkra och bra att arbeta på. När man vill beställa en ställning görs det alltid ett besök på plats för att se vad som kommer att behövas. Därefter kommer offerten.

Byggställningar hyrs framförallt av företag och industrier

Det kan gälla fasadrenoveringar, nybyggen, ommålningar eller takarbeten som tar längre eller kortare tid. Till ställningarna finns det dessutom väderskydd som anpassas efter byggnaden.
En byggställning kan också användas när man ska bygga en tillfällig scen eller ha en häng- eller skyltställning.

Väljer man att få byggställningar monterade så utförs det under ansvar av erfaren, kompetent personal med alla de försäkringar som krävs. Det en trygghet att anlita ett erfaret företag med goda referenser och konkurrensmässiga priser när det gäller så viktiga saker som byggställningar. De ska hålla i alla väder och ge skydd och arbetsro åt dem som använder den.