Kategorier
Trädfällning

Hjälp med trädfällning i Sollentuna: Experttips för säker och effektiv trädfällning

Att fälla träd på egen hand kan vara knepigt och ibland riskabelt. För att undvika att trädet landar oönskat över hus eller fordon är det klokt att anlita professionell hjälp, särskilt för invånare i Sollentuna. Här delar vi några användbara tips för den som överväger trädfällning.

Att ta itu med mindre träd kan vara något man vågar sig på själv, men när det kommer till större träd är det starkt rekommenderat att anlita en arborist. Särskilt om trädet står i en villaträdgård, nära en väg eller i områden där människor rör sig regelbundet. En arborist är specialutbildad inom trädfällning och kan genomföra processen säkert och anpassat efter rådande förhållanden. Två vanliga tekniker som används är markfällning och sektionsfällning.

Sektionsfällning: Den säkra metoden i trånga miljöer

Sektionsfällning, även känt som säker trädfällning, är särskilt fördelaktigt i trånga eller bebyggda områden eftersom det är det säkraste sättet att ta ner ett träd. Vid sektionsfällning sågas trädet ned i hanterbara sektioner, och varje del lyfts sedan ner på ett kontrollerat sätt. Denna metod minskar risken för skador på närliggande strukturer och garanterar en säker arbetsmiljö.

Rutavdraget gäller även för trädfällning

När du överväger att anlita en arborist för trädfällning i Sollentuna är det klokt att först inhämta offerter från olika aktörer och jämföra priser. De flesta arborister erbjuder även andra trädtjänster, inklusive stubbfräsning, vedsågning och borttransport av det avverkade materialet. För de som behöver hjälp med flera tjänster kan det vara fördelaktigt att begära en detaljerad offert. Detta ger möjlighet att enkelt välja bort tjänster som kanske inte anses vara prisvärda.

En smart investering: Rutavdraget och trädtjänster

Det är viktigt att veta att rutavdraget även gäller för trädfällning och andra trädtjänster. Detta kan göra det mer kostnadseffektivt att anlita professionell hjälp. Rutavdraget ger möjlighet till skatteavdrag för arbetskostnader i hemmet, vilket inkluderar kostnader för trädfällning och relaterade tjänster. Detta gör det inte bara säkrare att anlita experthjälp utan också ekonomiskt fördelaktigt.

Läs mer information och tips för dig om trädfällning i Sollentuna på webbplats: trädfällningsollentuna.se

Kategorier
Trädfällning

Trädfällning Värmdö – frågor & svar 

Har du planer på att fälla ett träd på din tomt på Värmdö? En trädfällning är ett större projekt än vad många tror. Oavsett om din trädfällning på Värmdö ska ske i syfte att förbereda för en byggnation eller om du vill ta ner trädet för att få mer sol på en bestämd del av tomten så måste den planeras. Grundligt. 

Tyvärr så sker det årligen svåra olyckor – till och med dödsfall – i samband med trädfällning. Inte sällan så handlar det om att privatpersoner själva försöker sig på projektet. Vårt råd i frågan är att du alltid tar professionell hjälp i samband med en trädfällning på Värmdö. Det gäller oavsett storlek på trädet. Även ett mindre träd kan orsaka stora skdor som en följd av den enorma kraft som sätts i rörelse i samband med en fällning. Här nedan tänkte vi ge svar på några vanliga frågor om trädfällning – enligt följande: 

Varför välja professionell hjälp? 

Av den enkla anledningen att det ger dig säkerhet. Trädfällning kan skada både dig och närliggande egendom. Det är inte så kul att se bilen – eller grannens bil – hamna under ett träd. En professionell trädfällning på Värmdö bygger alltid på en analys och en bedömning av riskerna som finns. Det kan också innebära att trädet kapas i sektioner och att en kranbil används. Utöver detta så kan du även ta hjälp med att fräsa bort stubben och med att forsla bort trädet. Det är tryggt, effektivt och säkert att ta hjälp. 

Kan jag använda Rut? 

Ja, det är möjligt att använda rut-avdraget och dra av halva kostnaden för trädfällning på deklarationen. Det gör en enorm skillnad och borde vara direkt avgörande i beslutet. 

Måste trädet fällas?

I många fall så kan man klara sig bra med en kraftig beskärning av kronan. Träd fyller en viktig funktion och bidrar dels till att binda koldioxid och dels bidrar de också till en biologisk mångfald och ett rikare djurliv. En trädfällning ska ske först då alla andra alternativ är uteslutna – eller, givetvis, om trädet är sjukt och utgör en fara.