Kategorier
Mätning

Vibrationsmätning är viktigt inför byggen av olika storlek

Vibrationsmätning utförs oavsett om ditt bygge är tänkt att vara riktigt stort eller mycket litet. Det handlar mer om hur mycket vibrationerna stör miljön.

I samband med att man utför en vibrationsmätning kan man få reda på många olika slags fakta. Sprängaren kan då få ta del av värdefull information som hen annars inte hade kunnat fastställa själv. Med utgångspunkt från denna information kan hen optimera sitt arbete och vara varsam mot miljö, byggnader och boende.

Det kan vara till stor hjälp att veta hur mycket vibrationerna påverkar mark och mänskliga kroppar när man tar beslut om hur man ska gå tillväga vid en sprängning. Ibland går det helt enkelt inte att utföra den tänkta sprängningen och man får då istället ta till andra metoder.

Målet med en vibrationsmätning är ju att det ska bli så lite skada som möjligt. Både när det gäller den fysiska hälsan hos människor men även när det gäller påverkan på omgivningen. Om en människas kropp inte tål för höga vibrationer kan man enkelt räkna ut att djur och växtliv inte heller mår så bra av den.

Vid en vibrationsmätning är syftet att kontrollera nivåerna på vibrationerna

Är det för höga vibrationer i ett känsligt område får man helt enkelt tänka om och ta sig an problemet på ett annat sätt. Det är också viktigt att tänka på att människor som jobbar med maskiner som vibrerar kan få skador efter en tid. Detta kan sedan leda till kroniska besvär.

När man utför en professionell vibrationsmätning kan man anpassa tiden man står med en vibrerande maskin så att kroppen inte tar stryk alltför mycket. Det kan bli bestående skador om man inte aktar sig. Ländryggen och skuldrorna är det som tar stryk först. Tätt följda av nacken.

Vid nackbesvär kan man få jobbiga smärtor som strålar ut i ens armar. Det kan till och med stråla av smärta ner i benen. Alla dessa stötar som kroppen tagit emot under tiden du arbetat med vibrerande maskiner, som till exempel en markborr, kan påverka dina diskar som sitter i ryggens kotpelare.

Kategorier
Mätning

Håll koll på allt med byggteknisk mätning

Inför ett bygge är det viktigt att kontrollera allt. Det görs oftast en massa mätningar på tomten. En av dessa är byggteknisk mätning som mäter ut hela tomten.

Inför ett bygge är det otroligt mycket som ska göras. Det är inte bara att skaffa mark och sedan börja bygga. Den kan behöva förberedas och det behövs en del mätningar. För den som inte håller på med detta, är det inte lätt att veta. Men det som är väldigt effektivt är att göra en byggteknisk mätning. 

Det gäller att få en bra översikt över tomten innan man börjar bygga på den. Det kan handla om höjdskillnader på marken och även andra saker. Man kan tänka sig att en centimeter hit eller dit inte spelar någon roll, men i längden gör det en stor skillnad. Att göra allting rätt direkt gör att arbetet blir bättre och ni kan hålla nere på kostnaden genom att hålla er till budgeten.

När en byggteknisk mätning görs, så mäter man hela området och dokumenterar allt. På så vis vet ni hur ni kan nyttja marken på bästa sätt. Givetvis är det inget vem som helst gör, utan det görs av proffs som utför byggteknisk mätning på ett korrekt sätt.

Hållbar konstruktion med en byggteknisk mätning

Inom byggvärlden är detta en stor och viktig del av byggprocessen. För de som vill ha en lyckad byggkonstruktion och lyckas hålla sig till planerna så är det ett måste. Det finns bra företag runt om i Sverige som utför det, ett bra exempel på det är Segerkvist Mätteknik

Genom att göra byggteknisk mätning bidrar de också till en ökad effektivitet inom byggindustrin. Detta då det gör att risken minskar för att behöva korrigera felaktigheter som annars lätt kan uppstå. Det hjälper även till att hålla projektet inom den planerade budgeten. 

Har ni några frågor om byggteknisk mätning, så finns det väldigt duktiga människor att fråga. De har stor kunskap och har den utrustning som behövs för att göra en mätning av tomten. Börja från rätt ände direkt och slipp större problem genom att göra en byggteknisk mätning.