Kategorier
Allmänt

Truckar förbättrar arbetsmiljön

Skador och allvarligt slitage är vanligt på många arbetsplatser. Men genom att investera i truckar kan man förbättra arbetsmiljön och underlätta för personalen.

Många arbetsplatser har utmaningar i sin arbetsmiljö. Det kan vara att man utför några moment där man riskerar att skadas, som exempelvis fall från hög höjd eller brännskador. Men det finns också arbetsplatser där man dagligen är utsatt för slitage eller tunga lyft. Sådant som man kanske klarar en eller ett par per dag, men inte hela dagarna och hela året.

För att minska risken för skador och slitage har man på många arbetsplatser satsat på truckar av olika slag. Det är ett hjälpmedel som gör att man kan lyfta och förflytta tung last utan att behöva ta i själv. Eller så är det endast en mindre mänsklig kraft som behövs, till exempel när man använder en handtruck.

Olika truckar att välja bland

På många arbetsplatser har man flera olika truckar som används. Det kan vara handtruckar samt någon, eller några, olika truckar med motor. Idag finns det motordrivna truckar som man kan sitta i och köra med ratt. Eller motordrivna truckar som man kan stå baktill på, på en platta, eller gå vid sidan av.

När man ska välja vilken truck man ska köpa in, eller hyra, är det viktigt att man funderar över några punkter. Hur långt lasten ska fraktas, om lasten ska upp på hyllor och hur vägen ser ut där lasten ska fraktas. På det viset kan man utröna vilka behov och möjligheter man har.

Kategorier
Allmänt

Att arbeta med asfaltering i Stockholmstrafiken

Det finns hur många jobb som helst inom diverse olika områden. De som arbetar med asfaltering i Stockholm, och även i andra städer, utsätter sig för stor fara om dagarna när de arbetar.

Det kan vara din pappa eller din man. Det kan också vara din bror eller din bästa vän. De som arbetar inom asfaltering ute på våra vägar i landet utsätter sig för väldigt stor fara i sitt dagliga arbete. Att arbeta på kontor eller i affär ses som väldigt lugnt i jämförelse med att arbeta med att asfaltera vägar. De som arbetar med asfaltering på vägarna utsätter sig för en stor risk varje dag. Det sker mängder av olyckor vid sådana här typer av arbeten varje år. Asfaltsarbetare befinner sig på både små och stora vägar och det är inte alltid som trafikanter visar respekt.

Visa hänsyn för de som arbetar med asfaltering

Asfaltsarbetare har på sig västar i skrikiga färger med reflexer på för att de ska synas så bra som möjligt. När man kommer och kör bil på vägen och ser att det pågår ett arbete med att lägga asfalt, ja, då saktar man ned farten med respekt för de som arbetar där. Tyvärr är det tydligen inte allmänt vett. Många drar förbi de som arbetar vid vägen i samma fart som alltid, helt utan respekt för människors liv. Asfaltsarbetare arbetar med asfaltering både dag och natt. Det minsta vi trafikanter kan göra är att visa hänsyn och köra lugnare förbi dessa personer.