Kategorier
Allmänt

Att arbeta med asfaltering i Stockholmstrafiken

Det finns hur många jobb som helst inom diverse olika områden. De som arbetar med asfaltering i Stockholm, och även i andra städer, utsätter sig för stor fara om dagarna när de arbetar.

Det kan vara din pappa eller din man. Det kan också vara din bror eller din bästa vän. De som arbetar inom asfaltering ute på våra vägar i landet utsätter sig för väldigt stor fara i sitt dagliga arbete. Att arbeta på kontor eller i affär ses som väldigt lugnt i jämförelse med att arbeta med att asfaltera vägar. De som arbetar med asfaltering på vägarna utsätter sig för en stor risk varje dag. Det sker mängder av olyckor vid sådana här typer av arbeten varje år. Asfaltsarbetare befinner sig på både små och stora vägar och det är inte alltid som trafikanter visar respekt.

Visa hänsyn för de som arbetar med asfaltering

Asfaltsarbetare har på sig västar i skrikiga färger med reflexer på för att de ska synas så bra som möjligt. När man kommer och kör bil på vägen och ser att det pågår ett arbete med att lägga asfalt, ja, då saktar man ned farten med respekt för de som arbetar där. Tyvärr är det tydligen inte allmänt vett. Många drar förbi de som arbetar vid vägen i samma fart som alltid, helt utan respekt för människors liv. Asfaltsarbetare arbetar med asfaltering både dag och natt. Det minsta vi trafikanter kan göra är att visa hänsyn och köra lugnare förbi dessa personer.