Kategorier
Bygg

Be om lov för rivning i Göteborg

Äger du ett hus som du vill riva, får du inte göra detta hur som helst. Först måste du ansöka hos kommunen om rivningslov, och sedan finns det regler för ordningen i hur man gör själva jobbet.

Många av reglerna och procedurerna för rivning i Göteborg handlar om hänsyn till miljön. När man har ansökt om rivningslov gör man en kontrollplan. Sedan måste man ta hand om allt i byggnaden som kan vara miljöfarligt avfall, som asbest och liknande. Övrigt byggavfall ska i mesta möjliga mån återvinnas, och då delar man upp materialet i olika fraktioner. Man har till exempel isoleringsmaterial för sig, elektrisk utrustning för sig och metall för sig.

Anlita en rivningsfirma för hela jobbet

Allt detta görs av en rivningsfirma, som har kompetens och maskiner för att göra jobbet på ett säkert sätt. När man har skickat iväg allt byggavfall har man bara stommen på huset kvar. Man tar bort den med hjälp av en grävmaskin, och så är rivningen klar. Sedan ska man snygga upp platsen efter sig och skriva rapport som anger vilket byggavfall man har fraktat bort och var man har lämnat det någonstans.

Miljöfrågor och säkerhetstänk är det viktigaste, och att man är aktsam om människor, så att ingen kommer till skada. Barn får inte vara där och leka, och där får inte finnas farliga material. Kommunen är i högsta grad inblandad, och rivningar är inget som man får göra lättvindigt som privatperson, utan allt måste ske enligt gällande bestämmelser. Läs mer om rivning på denna sajt: rivninggöteborg.nu