Kategorier
Mätning

Vibrationsmätning är viktigt inför byggen av olika storlek

Vibrationsmätning utförs oavsett om ditt bygge är tänkt att vara riktigt stort eller mycket litet. Det handlar mer om hur mycket vibrationerna stör miljön.

I samband med att man utför en vibrationsmätning kan man få reda på många olika slags fakta. Sprängaren kan då få ta del av värdefull information som hen annars inte hade kunnat fastställa själv. Med utgångspunkt från denna information kan hen optimera sitt arbete och vara varsam mot miljö, byggnader och boende.

Det kan vara till stor hjälp att veta hur mycket vibrationerna påverkar mark och mänskliga kroppar när man tar beslut om hur man ska gå tillväga vid en sprängning. Ibland går det helt enkelt inte att utföra den tänkta sprängningen och man får då istället ta till andra metoder.

Målet med en vibrationsmätning är ju att det ska bli så lite skada som möjligt. Både när det gäller den fysiska hälsan hos människor men även när det gäller påverkan på omgivningen. Om en människas kropp inte tål för höga vibrationer kan man enkelt räkna ut att djur och växtliv inte heller mår så bra av den.

Vid en vibrationsmätning är syftet att kontrollera nivåerna på vibrationerna

Är det för höga vibrationer i ett känsligt område får man helt enkelt tänka om och ta sig an problemet på ett annat sätt. Det är också viktigt att tänka på att människor som jobbar med maskiner som vibrerar kan få skador efter en tid. Detta kan sedan leda till kroniska besvär.

När man utför en professionell vibrationsmätning kan man anpassa tiden man står med en vibrerande maskin så att kroppen inte tar stryk alltför mycket. Det kan bli bestående skador om man inte aktar sig. Ländryggen och skuldrorna är det som tar stryk först. Tätt följda av nacken.

Vid nackbesvär kan man få jobbiga smärtor som strålar ut i ens armar. Det kan till och med stråla av smärta ner i benen. Alla dessa stötar som kroppen tagit emot under tiden du arbetat med vibrerande maskiner, som till exempel en markborr, kan påverka dina diskar som sitter i ryggens kotpelare.