Kategorier
Måleri

Att måla om fasaden förnyar hemmets uttryck

Har det blivit dags att måla om fasaden? Fasadmålning är krävande och måste ske vid rätt tidpunkt på året. Säkrast är att ta hjälp av en professionell målare.

Fasadmålning är mer än bara en visuell förbättring då färgen ser till att regn och väta inte kan tränga in och skada fastigheten. Men innan man kan måla om fasaden måste man göra vissa förberedelser. Grundarbetet innefattar rengöring, borttagning av löst sittande färg och reparation av skadade ytor.

Viktigt är också att välja rätt typ av färg. Den måste vara anpassad efter fasadens material och de klimatförhållanden som råder. Genom att anlita en erfaren målare får man ett resultat som inte bara är snyggt utan också hållbart.

Måla om fasaden – så väljer du kulör

Ett väl utfört måleriarbete kan förlänga fasadens livslängd avsevärt. Men regelbundet underhåll och inspektion av fasaden för att leta efter tecken på skador eller slitage är också viktigt för att slippa omfattande reparationer. Ett kontinuerligt underhåll av en målad fasad innefattar mild rengöring för att avlägsna smuts och alger men också kontroll av färgen så att den inte har börjat flagna.

Ska man måla om fasaden är valet av kulör enormt viktig eftersom det påverkar husets utseende. Bäst brukar det bli om man väljer en kulör som passar med omgivningen och husets arkitektur eftersom man då skapar en harmonisk helhet. Att ta hand om sin fastighet är en långsiktig investering som kräver både tid och omsorg.