Kategorier
Geoteknik

Fältgeoteknik säkrar projekt med infrastruktur

Fältgeoteknik är en grundförutsättning för att alla projekt rörande infrastruktur och byggnation ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt.

Man får emellanåt höra att det inte sker just så mycket byggande idag i landet. Inget kan vara mer fel. Det byggs och projekteras precis överallt och det finns planer för fler projekt i framtiden. Mycket handlar om byggnader av diverse slag – både bostäder, skolor, sjukhus och kontorsbyggnader. Minst lika mycket handlar om infrastruktur.

Utbyggnad av vägar och projekt som behöver färdigställas i samband med sådana pågår ständigt. Mycket handlar om ökande volymer av trafik men också om att bygga om och bygga ut trafikleder och motorvägar för att åstadkomma en säkrare trafikmiljö. Alla dessa projekt kan inte ens startas utan att det integreras fältgeoteknik.

Fältgeoteknik ger möjligheter att hantera utmaningar och problem

Generellt sett kan man tänka att mark är likartad och att att man kan utgå från att den kommer att bete sig på liknande sätt oavsett var man befinner sig. Men, nej. Varje sträcka eller plats är unik och har sina unika utmaningar. Inser man inte detta kommer man att få göra om och göra rätt ganska många gånger.

Det blir med andra ord dyrt och mindre säkert. Där finns då alla de hjälpmedel som fältgeoteknik erbjuder klara att användas. Med instrument, med kunskaper och med praktisk erfarenhet kan kunniga personer rita upp en karta där information om de varierande förhållandena listas. Det blir ett betydligt enklare och mindre kostsamt projekt om man använder ett kunnigt företags tjänster därvidlag.