Kategorier
Rörmokare

Rörinspektion i Stockholm med ny teknik

Numera finns det möjligheter till avancerad rörinspektion i Stockholm utan att bryta upp golv eller ledningar, tack vare datorer och den nya kameratekniken. 

Det är viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar för rörledningar och avlopp, så att det inte blir översvämningar eller fuktskador i huset. Även i samhället är det viktigt att inte slösa på vatten och att se till att underhålla de funktioner som finns.

Vattenrening och bra utrustning är också viktiga bitar i en stads avloppsnät, och att man inte släpper ut skadliga ämnen. Där har alla invånare en skyldighet att bidra med att göra sin del. En återkommande rörinspektion i Stockholm, utförd av certifierade fackmän, är en garanti för husets standard. 

Rörinspektion sker smidigt 

Man för ner en speciell kamera i avloppsrören, och då filmas rören inuti. Denna rörinspektion i Stockholm visar hur slitna rören är, om det finns beläggningar eller skador som behöver åtgärdas. Ser allt bra ut och rören är hela, kan fastighetsägaren känna sig trygg. 

Råder det tveksamheter, kan man byta ut de rör som är trasiga, men kanske gör man då ett stambyte istället för att laga här och där. Det är mer besvär med ett stambyte, men då har man ett helt fräscht avloppsnät under huset. 

Beslut efter rörinspektion i Stockholm 

En grundlig rörinspektion i Stockholm ligger till grund för fastighetsägarens beslut. Har man övertagit ett mycket nedslitet hus, gör man ofta stambytet allra först. Därefter kan man renovera huset, lägga nya golv och annat som behövs. 

Om man däremot har köpt ett nyrenoverat hus och inte vill bryta upp golven, kan man göra en relining, och ge rören en invändig, ny plastfilm. Det är en smidig renovering och man förlänger rörens livslängd med många år. En certifierad rörinspektör kan ge goda råd om det enklaste och billigaste alternativet i varje enskilt fall.