Kategorier
Okategoriserade

Lastväxlarflak – tips och råd inför investeringen 

Funderar du på att investera i lastväxlarflak och genom detta få en möjlighet att ta dig an fler jobb – och växa som företag? Lastväxlarflak är en perfekt väg att gå – både sett till den relativt låga investeringskostnaden och sett till de enorma möjligheter det medför – att växa som företag och ta nästa steg mot högre lönsamhet. 

Lastväxlarflak är dels – givetvis – betydligt billigare än att investera i en helt ny fordonsflotta och dels så handlar det också om en flexibel lösning som möjliggör för företag inom bygg, transport, logistik och exempelvis sjöfart att snabbt kunna lasta av – och packa – för att sedan ta sig an nästa uppdrag. 

Många olika användningsområden för lastväxlarflak 

Ser man till lastväxlarflak så kan du välja mellan en massa olika modeller – lämflak, maskinflak, kranflak exempelvis – och dessutom välja mellan en rad olika storlekar för dessa. Det fina är att du kan använda dig av samma lastbil, oavsett flak. Det gör att du ena dagen kan köra maskiner, nästa dag avfall och den tredje dagen det material du behöver på arbetsplatsen. 

Du kan således både expandera och samtidigt också få en smidigare – och säkrare – arbetsgång. Just säkerheten är viktigt att poängtera och highlighta som en fördel med lastväxlarflak. Den handlar om betydligt mindre risk för olyckor i samband med lastning och detta som en följd av det hydrauliska systemet som används. Kort sagt: genom att köpa lastväxlarflak så kommer du att göra stora vinster. 

Se över andrahandsmarknaden 

Det finns heller ingen anledning att välja nya sådana. Om du inte har helt unika behov och behöver skräddarsydda flak för just din verksamhet så finns nämligen en stor andrahandsmarknad. Att köpa lastväxlarflak begagnat ger dig ett lägre pris – och utan att funktionen behöver bli lidande. 

Väljer du rätt företag – var alltid noga med referenser! – så är det restaurerade, uppfräschade och funktionstestade modeller som finns till försäljning. Vi skulle definitivt råda dig att först se över alternativen som finns där. 

Kategorier
Okategoriserade

Vad innebär taksäkerhet?

Taksäkerhet är ett begrepp som används inom byggindustrin och som syftar på säkerheten som finns när man arbetar på tak. Man kan säga att taksäkerhet rör fyra olika moment.

  • Det skall vara säkert att komma upp på taket för att utföra det arbete som behövs.
  • Det skall vara säkert att arbeta på taket
  • Det skall vara säkert att vistas under taket
  • Häng- och stuprännor skall skyddas av taket. 

Det finns ett antal fasta installationer som kan göras på tak vilket förbättrar taksäkerheten. Boverket har tydliga regler vad som gäller vid nybyggnation. Fastighetsägaren har det största ansvaret när det kommer till taksäkerhet. 

Taksäkerheten bör besiktigas minst en gång om året på stora fastigheter och flerfamiljshus. Detta för att säkerställa att de som sköter snöröjningen på taket inte utsätts för onödiga risker. De flesta fastighetsägare slarvar med detta vilket är onödigt då det är en enkel åtgärd. 

Hur kan man förbättra taksäkerhet?

Ett tak kan anses vara osäkert av en rad anledningar. Det kan vara så att de fasta tillträdes- och skyddsanordningarna saknas eller är i mycket dåligt skick. Då bör de köpas in och monteras nya sådana. 

Ibland är det själva kvaliteten på taket som innebär en säkerhetsrisk. Om taket är i dåligt skick så finns det risk att det rasar in eller att den som befinner sig uppe på taket trampar igenom. Då behöver hela taket renoveras och läggas om. Det finns duktiga och prisvärda takläggare i Stockholm som kan göra det jobbet. När Anticimex gjorde en undersökning på småhus fann de att hela 13% av husen hade en skada eller allvarlig brist gällande taket. Då handlade det om sådant sprucken takpapp och rostiga plåttak. Den typen av skador  kan leda till allvarliga fuktskador och röta. 

Det bästa sättet att garantera en hög taksäkerhet är att besiktiga taket minst en gång om året och följa besiktningsmannens råd. 

Skjut inte upp takrenoveringen

Många fastighetsägare gör misstaget att de skjuter upp takrenoveringen eftersom det är en stor utgift som inte ger så mycket estetiskt till fastigheten. Det är ett stort misstag då uppskjutna renoveringar ökar risken för att det blir svårt åtgärdade och dyra skador på husets stommar. Man tjänar på att ta hand om taket innan det är försent. Börjar det regna in så har förfallet gått på tok för långt. 

Vissa tror att det finns tak, som till exempel plåttak, som inte behöver underhållas. Det är dock en myt. Alla tak behöver någon form av underhåll och måste renoveras och läggas om med jämna mellanrum. 

Här kan du läsa mer om hur professionella takläggare arbetar: stockholmtakläggare.se